تماس با ما


کشور ایران، استان اردبیل، شهرستان اردبیل، خیابان امام(ره)، خیابان دادگستری قدیم، روبروی مخابرات شهید قندی،کوچه اسلامی 2، پلاک2

تلفن : 04533259151

فکس : 04533272951

شرکت مهندسی سامانه های هوشمند نسل پنجم (نمایندگی ایرانکد اردبیل)

کد پستی: 43513-56136

همراه: 09149510276 - 09129510276

کروکی:

https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%E2%80%AD/@38.2420387,48.2932045,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4018978af71aadbd:0xf12959a74061ef83!8m2!3d38.2420387!4d48.2942988